ویدیویی از طلوع خورشید در روستای اورامان تختِ کردستان را ببینید.طلوع خورشید بر دیواره‌های قلمروی غربی ایران + فیلم