لیست جدید قیمت محصولات ایران خودرو + جدول اسفند ۱۴۰۲
لیست جدید قیمت محصولات ایران خودرو + جدول اسفند ۱۴۰۲

قیمت محصولات ایران خودرو امروز نوسان داشت.

به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین، قیمت محصولات ایران خودرو با نوسان به روز شد. بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک ۴ میلیون گران شد و به ۶۸۵ میلیون تومان رسید. همچنین قیمت دنا پلاس ارتقا یافته توربو ۶ سرعته ۵ میلیون ارزان شد و ۸۴۲ میلیون تومان است. قیمت پژو پارس سفارشی نیز با افزایش ۲ میلیونی به ۶۳۴ میلیون تومان رسیده است. قیمت هایما اس ۵ نیز ۱۰ میلیون تومان بالا رفته است. همچنین بررسی بازار خودرو امروز حاکی از ریزش ۱۸ میلیونی قیمت تارا اتوماتیک ارتقا یافته است.

قیمت محصولات ایران خودرو

نام خودرو
قیمت بازار (تومان)
قیمت کارخانه (تومان)
تغییر

وانت آریسان
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰
(‎-۱.۹۸%‏)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏

سورن پلاس موتور XU7P
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۵۹,۱۱۸,۹۰۰
(‎۰.۱۷%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏

سورن پلاس (فول)
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
توقف تولید
(۰.۰۰%)۰

سورن پلاس (ارتقاء)
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
توقف تولید
(۰.۰۰%)۰

سورن پلاس دوگانه‌سوز
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
توقف تولید
(‎۰.۷۱%‏)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‏

دنا پلاس (تیپ ۱)
۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰
(۰.۰۰%)۰

دنا پلاس با موتور EF7P
به زودی
۵۵۱,۵۸۴,۰۰۰
(۰.۰۰%)۰

دنا پلاس توربو ۶ سرعته
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰
(‎-۰.۳۶%‏)‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‏

دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقاء)
۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰
به زودی
(‎-۰.۵۹%‏)‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‏

دنا پلاس توربو اتوماتیک
۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰
(۰.۰۰%)۰

دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء)
۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال)
به زودی
۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰
(۰.۰۰%)۰

پژو پارس
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰
(‎۰.۱۶%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏

پژو پارس سفارشی
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰
(‎۰.۳۲%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏

پژو پارس سفارشی ELX
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۳,۸۹۷,۰۰۰
(‎۰.۴۵%‏)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‏

پژو پارس TU5
۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۴,۲۹۶,۰۰۰
(۰.۰۰%)۰

پژو ۲۰۷ موتور TU3
۶۰۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰
(۰.۰۰%)۰

پژو ۲۰۷ موتور TU3 (ارتقاء)
۶۱۱,۵۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

پژو ۲۰۷ تیپ ۵
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰
توقف تولید
(‎۰.۳۲%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏

پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰
(‎۰.۵۹%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏

پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک (ارتقاء)
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰

(‎۰.۲۹%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏

پژو ۲۰۷ دنده‌ای برقی
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰
(۰.۰۰%)۰

پژو ۲۰۷ دنده‌ای برقی (ارتقاء)
۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما
۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰
(۰.۰۰%)۰

پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما (ارتقاء)
۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰
(۰.۰۰%)۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰
(۰.۰۰%)۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک (ارتقاء)
۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰

(‎۰.۱۲%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏

پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقاء)
۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰
(۰.۰۰%)۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC (ارتقاء)
۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰
توقف تولید
(‎۳.۷۱%‏)‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‏

رانا پلاس
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰
(‎۰.۴۴%‏)‎۲,۵۰۰,۰۰۰‏

رانا پلاس (ارتقاء)
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰

(‎۰.۶۹%‏)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‏

رانا پلاس پانوراما
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰
(‎۰.۱۶%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏

رانا پلاس پانوراما (ارتقاء)
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰

(‎۰.۳۱%‏)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‏

تارا دستی (ارتقاء)
۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰
(۰.۰۰%)۰

تارا دستی V1
۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰
(‎۰.۱۲%‏)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‏

تارا اتوماتیک
۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰
(۰.۰۰%)۰

تارا اتوماتیک (ارتقاء)
۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰

(‎-۲.۰۰%‏)‎-۱۸,۰۰۰,۰۰۰‏

تارا اتوماتیک V4
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰
(۰.۰۰%)۰

هایما اس ۵ ( S5 ) جدید
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰
(‎۰.۷۱%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏

هایما اس ۷ ( S7 )
۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰
(‎۰.۶۴%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏

هایما اس ۷ ( S7 ) صندوق برقی
۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰

(‎۰.۵۷%‏)‎۹,۰۰۰,۰۰۰‏

هایما ۸ اس ( ۸S )
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰
(‎۰.۷۸%‏)‎۱۴,۰۰۰,۰۰۰‏

هایما ۷X
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰
(‎۰.۶۳%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏

پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)
۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
(‎۰.۴۳%‏)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‏

پیکاپ فوتون . دیزل
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰
(‎۲.۸۶%‏)‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‏

شاین مکس بنزینی
به زودی
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۰.۰۰%)۰

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]