نقش فاوا در تداوم خدمات در صنعت دریایی غیر قابل انکار است
نقش فاوا در تداوم خدمات در صنعت دریایی غیر قابل انکار است

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پیامی روز ملی فناوری اطلاعات را به فعالان این عرصه و همکاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان بنادر و بنادر تابعه تبریک گفت.

به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی اکبر صفایی معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پیامی روز ملی فناوری اطلاعات را به فعالان این عرصه و همکاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان بنادر و بنادر تابعه تبریک گفت.

در پیام علی اکبر صفایی آمده است: در دورانی که فناوری اطلاعات و ارتباطات با کسب و کارها آمیخته شده و تفکیک آنها امکان پذیر نیست، نقش فاوا در تداوم خدمات بخصوص در صنعت بزرگ دریایی غیر قابل انکار است.

فناوری اطلاعات باعث کاهش زمان ارائه خدمات، افزایش بهره وری، کاهش تردد به بنادر، شفافیت خدمات، کنترل و پایش مکانیزه فرایندها و … می گردد که در سالهای اخیر اقدامات مناسبی در دولت مردمی انجام گردیده است.

اینجانب، ۲۲ تیرماه زاد روز محمدبن موسی خوارزمی دانشمند حکیم و فرزانه ایرانی را که به نام ” روز ملی فناوری اطلاعات ” نامگذاری شده است را به همه فعالان این عرصه و به ویژه همکاران پر تلاش فاوا که با فداکاری و گذشت از اوقات فراغت خود، زمینه ارائه خدمات ۲۴ ساعته سامانه ها و خدمات الکترونیکی را در سازمان بنادر و دریانوردی فراهم می آورند، صمیمانه تبریک گفته و آرزوی سلامتی و شادکامی برای همه این عزیزان دارم.