جزئیات طرح های تحولی مهارت/ آموزش مهارت به ۲۶ هزار فارغ التحصیل در طرح نخلستان + نمودار
جزئیات طرح های تحولی مهارت/ آموزش مهارت به ۲۶ هزار فارغ التحصیل در طرح نخلستان + نمودار

رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشوربا اشاره به طرح های مختلف فنی و حرفه ای گفت:سازمان در قالب ۳راهبرد پیشبرد اهداف خود را دنبال می کند.

مهرداد عظیمی, رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،با اشاره به اهمیت مهارت آموزی گفت: در دنیای امروز که با تحول تکنولوژی همراه است، َ تکنولوژی های نوین دارای آورده های فراوانی است که سازمان آموزش فنی و حرفه ای دارای ظرفیت های قوی برای بهره گیری و رویارویی از آورده های تکنولوژی‌های نوین می باشد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  بر ضرورت آینده پژوهی در مهارت آموزی و مهارت های آینده تأکید کرد و گفت: در طرح کهاد مهارت افزایی دانشجوی دانشگاه  ها و مراکز آموزش عالی، حدود ۵میلیون و ۹۶۸هزار و ۷۱۹ نفر و حدود ۳۹هزار و ۷۹۱نفر دوره آموزش دیده اند.

عظیمی بیان کرد: همچنین در طرح نخلستان که هدف گذاری برای مهارت افزایی۵۰۰هزار نفر دانش آموخته دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بود حدود ۳میلیون و ۹۱۰هزار و ۵۴۰ نفر ساعت حدود ۲۶ میلیون و ۷۰نفر دوره دیده اند.  همچنین طرح محیط کار واقعی که طرح آموزش های مهارتی در محیط کار واقعی و صنایع و صنوف است حدود ۱۶۰هزار و ۵۷۰نفر ، آموزش ۶۸هعزار و ۷۳۲ واحد صنعتی یا صنفی آموزش مهارتی دیدند که رشد ۱۹درصدی داشته است.

رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور  اظهار داشت:‌چشم انداز سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال ۱۴۰۴ بیانگر این است نگاه  سازمان پویا، پیشرو و پاسخگو متناسب با ارتقا وزن اجتماعی مهارت و تغییرنگاه جامعه به رشد مهارت ایرانیان است.

عظیمی ادامه داد: کاهش زمان دستیابی به شغل از طریق مهارت با تربیت انسان های توانمند و توسعه نگر، مرجعیت آموزش فنی و حرفه ای در بین سازمان های مهارت آموزی کشور منطقه  ۳راهبرد در چشم انداز فنی و حرفه ای است.  ارتقای وزن اجتماعی مهارت با تغییر نگاه جامعه و ایجاد جریان ملی مهارت آموزی، توسعه و تضمین کیفیت آموزش های مهارتی برای رشد اقتصادی پایدار مطابق با نیاز بازار کار و تحولات فناوری، تربیت نیروی انسانی توانمند و توسعه نگر در راستای کاهش زمان انتظار دسترسی به شغل از طریق مهارت سه راهبرد مهم در این زمینه است.

 

 

جزئیات طرح های تحولی مهارت/ آموزش مهارت به 26 هزار فارغ التحصیل در طرح نخلستان + نمودار

جزئیات طرح های تحولی مهارت/ آموزش مهارت به 26 هزار فارغ التحصیل در طرح نخلستان + نمودار

 

جزئیات طرح های تحولی مهارت/ آموزش مهارت به 26 هزار فارغ التحصیل در طرح نخلستان + نمودار

انتهای پیام/