حمله نهنگ‌ها به قورباغه
حمله نهنگ‌ها به قورباغه

میم کوین پپه (PEPE) پس از سپری کردن یک دوره نزولی، افزایش مجدد در قیمت را نشان می‌دهد که مشابه رشد قبلی این میم کوین در ماه ژوئن، به طور بالقوه بیانگر تقاضای نهنگ‌ها است.

میم کوین پپه (PEPE) پس از سپری کردن یک دوره نزولی، افزایش مجدد در قیمت را نشان می‌دهد که مشابه رشد قبلی این میم کوین در ماه ژوئن، به طور بالقوه بیانگر تقاضای نهنگ‌ها است.


اقتصاد

حمله نهنگ‌ها به قورباغه