امروز تکلیف کارمندان تبدیل وضعیت مشخص می‌شود/ استخدام های سال ۱۴۰۳ شامل قانون جدید بازنشستگی خواهد شد
امروز تکلیف کارمندان تبدیل وضعیت مشخص می‌شود/ استخدام های سال ۱۴۰۳ شامل قانون جدید بازنشستگی خواهد شد

بهروزی‌فر گفت: امروز کمیسیون اجتماعی با حضور یکی از حقوق‌دانان شورای نگهبان جلسه دارد که در این جلسه درباره کارمندان تبدیل وضعیت به جمع‌بندی نهایی می‌رسیم و طرح مذکور در دستور کار قرار می‌گیرد، به رأی گذاشته می‌شود، سریع مصوب می‌شود و به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

« افزایش سن بازنشستگی» از جمله بندهای پر سر و صدای برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود که واکنش‌های فراوانی را به همراه داشته است، چنانچه علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با بنده الحاقی دباره افزایش سن بازنشستگی رد صحن علنی گفت «این بند الحاقی همان افزایش سن بازنشستگی است که با فرمولی غیریکسان و نامفهوم برای هر یک از گروه های شغلی و افرادی که سابقه کار دارند، سن بازنشستگی را تعیین کرده است. این بند الحاقی را مغایر با اصول ۳ و ۱۱۰ قانون اساسی است و تصویب آن تبعات اجتماعی در پی خواهد داشت.»

در پاسخ به این قبیل انتقادات صولت مرتضوی، وزیر کار خالی بودن صندوق‌های بازنشستگی را علت تصمیم دولت برای افزایش سن بازنشستگی بیان کرد و گفت «ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی به شدت کاهش پیدا کرده که در صورت ادامه داشتن این روند صندوق‌ها در آینده نزدیک قادر به پاسخگویی به ذی‌نفعان خود نخواهند بود.»

در همین راستا یکی از نمایندگان موافق افزایش سن بازنشستگی بر این باور است سن بازنشستگی افزایش پیدا نکرده و تنها شرایط سنی برای بازنشستگی ساماندهی شده که با توجه به سودی که برای مجموعه‌های اقتصادی دارد، این تصمیم منطقی به نظر می‌رسد.

خلیل بهروزی‌فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گسترش‌نیوز پیرامون افزایش سن بازنشستگی گفت: در مورد افزایش سن بازنشستگی منطق و دلیلی وجود دارد. در بخش کارگری کارفرما می‌گوید کسی که در حال فعالیت است اگر قرار است بعد از ۳۰ سال بازنشسته شود، مطمئناً به ضرر مجموعه است چراکه فرد تازه مواردی را یاد گرفته که می‎تواند به سود شرکت باشد، بهره‌وری داشته باشد و از نیروی جوانی کارگر نیز استفاده کرد.

امید به زندگی افزایش پیدا کرده است

این نماینده مجلس شورای اسلامی در دفاع از بازنشستگی زودهنگام کارمندان دولتی تصریح کرد: در مورد وضعیت بازنشستگی کارمندان نیز شرایط به همین ترتیب است، به این معنی که بحث امید به زندگی افزایش پیدا کرده، افرادی که تجربه بیشتری کسب کردند، می‌توان از نیروی آنها استفاده کرد.

بهروزی‌فر با اشاره به نظرات مخالفان افزایش سن بازنشستگی تصریح کرد: البته افزایش سن بازنشستگی باعث می‌شود که روند به کارگیری نیروی کار جوان و اشتغال جوانان صورت نگیرد. البته به نظر می‌رسد در مورد این چالش راه حلی وجود دارد و شرایط به ان ترتیب نیست که سن بازنشستگی افزایش پیدا کرده باشد.

خلیل بهروزی فر

افزایش سن بازنشستگی منطقی است

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در توضیح راه حل موجود برای حل افزایش سن بازنشستگی اظهار کرد: در حقیقت سن بازنشستگی آقایان ۶۲ سال و سن بازنشستگی خانم‌ها ۵۵ سال است. کاری که قرار، آقایان در دولت انجام دهند. آنهایی که از سال ۱۴۰۳ وارد دستگاه دولتی می‌شوند، براساس برنامه هفتم توسعه بازنشستگی آنها احتساب می‌شود، به این معنی که سن ۶۲ سال و کار ۳۵ سال است و شرایط بازنشستگی خانم‌ها در سن ۵۵ سالگی و ۳۰ سال کار است که این امر به نظر می‌رسد تا حدود زیادی منطقی است.

بهروزری‌فر ضمن اشاره  افزایش سن بازنشستگی ادامه داد: در حقیقت هر کارمندی و کارگری در سال ۱۴۰۳ استخدام شود شامل قانون جدید بازنشستگی می‌شود  و  مابقی کارگران و کارمندان طبق قانون گذشته بازنشسته می‌شوند.

کارگران قراردادی طبق قانون گذشته بازنشسته می‌شوند

این نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه کارگران قراردادی شامل قانون جدید بازنشستگی می‌شوند یا خیر، خاطرنشان کرد: بله، کارگرانی که حتی به صورت قراردادی سرکار هستند و رسمی نیستند طبق قانون قبلی بازنشست می‌شوند و مورد خاصی ندارند.

بهروزی‌فر درباره تلاش مجلس برای تعیین تکلیف کارمندانی که به مرحله تبدیل وضعیت رسیدند، یادآور شد: امروز کمیسیون اجتماعی با حضور یکی از حقوق‌دانان شورای نگهبان جلسه دارد که در این جلسه درباره کارمندان تبدیل وضعیت به جمع‌بندی نهایی می‌رسیم و طرح مذکور در دستور کار قرار می‌گیرد، به رأی گذاشته می‌شود، سریع مصوب می‌شود و به شورای نگهبان ارسال می‌شود. با عنایت به اینکه عضو حقوقدان شورای نگهبان در جلسه کمیسیون حضور دارد نظرات آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت و بعد از آن هم اتفاقی نخواهد افتاد که ایراد و اشکالی از آن گرفته شود. در مجموع امروز تکلیف کارمندان تبدیل وضعیت مشخص می‌شود.