پیش بینی مهم / قیمت بیت کوین ۶ رقمی می‌شود
پیش بینی مهم / قیمت بیت کوین ۶ رقمی می‌شود

بانک استاندارد چارترد (Standard Chartered) مستقر در بریتانیا، پیش‌بینی می‌کند که قیمت بیت کوین تا پایان سال جاری به ۵۰ هزار دلار برسد، که می‌تواند استخراج‌کنندگان را به جمع‌آوری بیشتر پاداش‌های بلاک تشویق کند. این بانک پیشنهاد می‌کند که این چرخه انباشت، بیت کوین بیشتری را از گردش خارج می‌کند و به طور بالقوه می‌تواند قیمت بیت کوین را تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۱۲۰ هزار دلار برساند.

بانک استاندارد چارترد (Standard Chartered) مستقر در بریتانیا، پیش‌بینی می‌کند که قیمت بیت کوین تا پایان سال جاری به ۵۰ هزار دلار برسد، که می‌تواند استخراج‌کنندگان را به جمع‌آوری بیشتر پاداش‌های بلاک تشویق کند. این بانک پیشنهاد می‌کند که این چرخه انباشت، بیت کوین بیشتری را از گردش خارج می‌کند و به طور بالقوه می‌تواند قیمت بیت کوین را تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۱۲۰ هزار دلار برساند.


اقتصاد

پیش بینی مهم / قیمت بیت کوین ۶ رقمی می‌شود