رفع مشکل برخی واحدهای تولیدی پایتخت
رفع مشکل برخی واحدهای تولیدی پایتخت

مهری، معاون اقتصادی استاندار تهران از رفع مشکلات برخی طرح های اقتصادی واحدهای تولیدی فعال استان تهران خبر داد.

به گزارش بازار، معاون اقتصادی استاندار تهران درحاشیه جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و مدیران واحدهای تولیدی برگزار شد، گفت: مشکلات ۲۸ طرح اقتصادی واحد تولیدی فعال استان تهران رفع مشکل شد.

محمد علی‌مهری، عمده مشکلات این واحدهای تولیدی را مشکلات بانکی، امور مالیاتی، تامین اجتماعی و تقسیط بدهی اعلام کرد و گفت: پس از ارائه مسائل و مشکلات این واحدها، تصمیمات لازم برای رفع موانع تولید و مصوبات لازم برای رفع این مشکلات از کارگروه گرفته شد.

معاون اقتصادی استاندار تهران افزود:عملکرد سه ماهه دبیرخانه کارگروه مثبت است و تعداد مجوزهای توسعه‌ای صادره واحدهای تولیدی موجود ۷۰ درصد بیشتر از تعداد هدف گذاری سه ماه است.