نبود رایزن اقتصادی آگاه در سفارتخانه| تجار بازار جهانی را از دست می دهند
نبود رایزن اقتصادی آگاه در سفارتخانه| تجار بازار جهانی را از دست می دهند

گرگان_ یوسفی، رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: نبود رایزن اقتصادی آگاه در سفارتخانه و کشور های بازار هدف موجب شده تا صادرکنندگان بیشتر بازارهای بین المللی را از دست بدهند.

امیر یوسفی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، صادر کنندگان با مشکلات زیادی از جمله، فقدان زیر ساخت‌های مناسب، تعهدات ارزی، نبود نیروی کار متخصص و بخشنامه های خلق الساعه روبرو هستند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان افزود: مشکلات حوزه اقتصادی کشور تأثیر مستقیم بر کاهش توسعه صادراتی در کشور و استان دارد.

وی با بیان اینکه باید تدبیری برای سهولت مسیر صادرکنندگان اندیشید، یادآورشد: تعهدات ارزی باعث شده تا صادر کننده نتواند ارز را در کشور و یا استان استفاده کند که این امر منجر به از دست دادن بازار هدف صادراتی شده است.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان ادامه داد: برای شناخت دقیق بازار هدف لازم است که در سفارتخانه ها، رایزن اقتصادی حضور داشته باشد تا برای شناخت بازار هدف به صادرکنندگان کمک شود.
وی اضافه کرد: نبود رایزن اقتصادی آگاه در سفارتخانه کشور های بازار هدف موجب شده تا اغلب صادرکنندگان بیشتر بازارهای بین المللی را از دست بدهند.

به گفته یوسفی، ایجاد پایانه صادرات محصولات کشاورزی نیاز مهم برای توسعه اقتصادی گلستان است که با ایجاد آن می توان فرصت های خوبی برای پیشرفت اقتصادی استان فراهم کرد.

وی با اشاره به شعار سال بیان کرد: اگر صادرات مولفه اصلی و اولویت اول اقتصاد در نظر بگیرد می توان به تحقق شعار سال نزدیک شد.