خداحافظی این دانشگاه با استادان حق التدریس
خداحافظی این دانشگاه با استادان حق التدریس

باشگاه خبرنگاران نوشت: ۶ هزار استاد جدید به دانشگاه آزاد افزوده می‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد از خداحافظی دانشگاه آزاد با استادان حق التدریس و جذب ۶ هزار نفر خبر داد.

وی افزود: در فرآیند جدید، هیئت علمی به صورت وابسته و دستیار آموزشی جذب می‌شود.