عکس جلد کتاب ریاضی دبیرستان، ۶۰سال پیش/ قیمت کتاب‌ها
عکس جلد کتاب ریاضی دبیرستان، ۶۰سال پیش/ قیمت کتاب‌ها

اطلاعات آنلاین نوشت: پرویز ناتل خانلری، وزیر وقت فرهنگ کشور آغاز سال تحصیلی ۱۳۴۲ – ۱۳۴۳ را بحران‌هایی مختلفی آ‎غاز کرد.

کمبود فضای آموزشی کشور در ۶۰ سال پیش به عنوان بحرانی بزرگ در کشور ذکر می شد. روزنامه اطلاعات مهر ۱۳۴۲ در گزارشی نوشته به رغم افتتاح مدرسه با گنجایش ۱۳ هزار نفر تعداد محصلینی که در مقاطع مختلف موفق به ثبت نام در مدارس نشده‌اند، چند هزار نفر گزارش است.

اعزام بازرس به مناطق مختلف کشور برای جلوگیری از سوء استفاده برخی مدیران و بالابردن سرانه استفاده از فضای آموزشی کشور تنها راه حلی است که آموزش و پرورش وقت در نظر گرفته بود.

گران فروشی کتاب‌های درسی نیز از معضلات والدین عنوان شده بود. روزنامه اطلاعات همان روز فهرست و قیمت مصوب کتاب‌های درسی را اعلام کرد. فهرست کتاب‌ها و قیمت آن‌ها را بخوانید.

عکس جلد کتاب ریاضی دبیرستان، ۶۰سال پیش/ قیمت کتاب‌ها

عکس جلد کتاب ریاضی دبیرستان، ۶۰سال پیش/ قیمت کتاب‌ها

۲۳۳۲۳۳