تصویری عجیب از صف مردم برای مشاهده اسامی قبول شدگان کنکور!/ عکس
تصویری عجیب از صف مردم برای مشاهده اسامی قبول شدگان کنکور!/ عکس

فرارو نوشت: آن روزها که اینترنت نبود، اسامی قبول شدگان در کنکور را در روزنامه‌ سنجش منتشر می‌کردند.

آن روزها که اینترنت نبود، اسامی قبول شدگان در کنکور را در روزنامه‌ سنجش منتشر می‌کردند. این روزنامه به محض انتشار در همان ساعت اول تمام می‌شد. گاهی مردم از نیمه‌های شب مقابل کیوسک روزنامه‌فروشی منتظر می‌ماندند.

جمعه ۲۷ اسفند ۱۳۶۱ اسامی بیش از ۵ هزار نفر از سری اول پذیرفته‌شدگان کنکور پزشکی توسط روزنامه اطلاعات منتشر شد. این عکس از صف مردم برای دریافت این روزنامه مقابل دکه‌های روزنامه فروشی را نشان می‌دهد که در صفحه دو روزنامه منتشر شد.

تصویری عجیب از صف مردم برای مشاهده اسامی قبول شدگان کنکور پزشکی!/ عکس

تصویری عجیب از صف مردم برای مشاهده اسامی قبول شدگان کنکور پزشکی!/ عکس

تصویری عجیب از صف مردم برای مشاهده اسامی قبول شدگان کنکور پزشکی!/ عکس

۲۳۳۲۳۳