کمبود برق در دو سال اخیر مشکلات بسیاری را برای بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کرده و باعث خسارت های بسیاری شده است. اما به گفته سعید عسکری‌زاده دبیر انجمن سنگ آهن ایران، وزارت نیرو باید خسارت ناشی از قطع برق را پرداخت کند.

وزارت نیرو/سنگ آهن/قطعی برق

کمبود برق در دو سال اخیر مشکلات بسیاری را برای بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کرده و باعث خسارت های بسیاری شده است. اما به گفته سعید عسکری‌زاده دبیر انجمن سنگ آهن ایران، وزارت نیرو باید خسارت ناشی از قطع برق را پرداخت کند.