آغاز فرآیند تبدیل پلاک خودروهای اروندی 
آغاز فرآیند تبدیل پلاک خودروهای اروندی 

آبادان- افراشته، سرپرست مدیریت توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد اروند از آغاز فرآیند شماره‌گذاری خودروهای اروندی به شیوه جدید خبر داد.

آزاد افراشته در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: (مالکان) خودروهای اروندی دارنده پلاک‌های فعلی حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری باید نسبت به شماره‌گذاری مجدد وسیله نقلیه خود متناسب با دستورالعمل جدید اقدام نمایند.

وی با بیان اینکه پس از پایان مهلت یاد شده ارائه هرگونه خدمات به خودروهای اروندی پلاک قدیم منوط به تبدیل پلاک و اخذ پلاک نوشماره است، افزود: دارندگان خودروهای پلاک اروندی می‌توانند حداکثر تا مورخ ۳۱ شهریورماه امسال، نسبت به تبدیل پلاک خود اقدام کنند.

سرپرست مدیریت توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد اروند توضیح داد: دارندگان خودروهای اروندی، می‌توانند برای تبدیل پلاک خود، به سامانه خودرویی مدیریت توسعه تجارت اروند از طریق نشانی اینترنتی car.arvandfreezone.com مراحل تبدیل پلاک خود را ثبت و پیگیری کنند.