رفع بخش زیادی از موانع سرمایه گذاری در مناطق آزاد با راه اندازی سامانه ثبت مشکلات و رسیدگی کوتاه مدت
رفع بخش زیادی از موانع سرمایه گذاری در مناطق آزاد با راه اندازی سامانه ثبت مشکلات و رسیدگی کوتاه مدت

حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد از راه اندازی سامانه ثبت مشکلات سرمایه گذاران و رفع آنها در کوتاه مدت خبر داد و گفت: بخش زیادی از مشکلات سرمایه گذاران از این طریق برطرف خواهد شد.