ارتش اسرائیل ۲ برج مسکونی در مجتمع الزهرا در مرکز نوار غزه را بمباران کرد. مدیر بیمارستان «شهدای الاقصی» در «دیرالبلح» واقع در مرکز نوار غزه: ذخیره دارو و تجهیزات پزشکی به پایان رسیده است.

لحظه بمباران ۲ برج مسکونی در غزه + فیلم

ارتش اسرائیل ۲ برج مسکونی در مجتمع الزهرا در مرکز نوار غزه را بمباران کرد. مدیر بیمارستان «شهدای الاقصی» در «دیرالبلح» واقع در مرکز نوار غزه: ذخیره دارو و تجهیزات پزشکی به پایان رسیده است.