مشکل در پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با این اول نام خانوادگی!
مشکل در پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با این اول نام خانوادگی!

شهریور از راه رسید، اما پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ترتیب حروف الفبا برای برخی نام‌های خانوادگی به مشکل خورد.

به گزارش نبض بازار، در حالی که تامین اجتماعی ادعا می‌کند پرداخت حقوق مرداد بازنشستگان بدون اختلال ادامه یافته هنوز برخی بازنشستگان مستمری خود را دریافت نکرده اند.  

مستمری بازنشستگانی که نام خانوادگی آن‌ها با حرف «م» شروع می‌شود، امروز (اول شهریور) در حال واریز شدن است.

پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری عقب افتاد
 این ماه پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری با تاخیر همراه بود؛ مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی که نام خانوادگی آن‌ها با حرف «م» شروع می‌شود، با تاخیر امروز (اول شهریور) در حال واریز شدن است.

حسن موسیوند، عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی خرم آباد، در این رابطه گفت: تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان چند ماه است که به یک عادت برای تامین اجتماعی تبدیل شده است. این کار مسبوق به سابقه است؛ در سال ۹۲ به بهانه متمرکز نمودن حقوق بازنشستگان و حذف نوبت حروف الفبایی، برنامه پرداخت حقوق را هرماه سه الی چهار روز به تعویق انداختند تا همه را در یک روز واحد پرداخت نمایند، این اتفاق نیفتاد و حالا دوباره پرداخت حقوق‌ها به تاخیر افتاده است.

موسیوند ادامه داد: با این شرایط در آینده، تامین اجتماعی یک ماه حقوق به بازنشستگان بدهکار خواهد شد و این اوضاع، موجب نارضایتی بازنشستگان خواهد شد. چرا ماه تمام شده، اما هنوز مستمری حروف‌های آخر پرداخت نشده است؟

منبع:ایلنا