تخلیه سوخت هواپیمایی آسمان مسیر تهران به استانبول بعد از ۱ساعت پرواز دوباره به دلیل نقص فنی به فرودگاه تهران بازگشت. لحظه عجیب تخلیه سوخت هواپیمایی در آسمان که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود.فرود اضطراری پرواز تهران استانبول؛ تخلیه سوخت هواپیمایی در آسمان! + فیلم