رییس کمیته مجوز حرفه‌ای گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا امسال به طور موقت مجوز داده‌اند و موافقت کرده‌اند که با شرایط حال حاضر مالکیت استقلال و پرسپولیس موافقت کرده اند.

به گزارش اقتصادآنلاین، رییس کمیته مجوز حرفه‌ای گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا امسال به طور موقت مجوز داده‌اند و موافقت کرده‌اند که با شرایط حال حاضر مالکیت استقلال و پرسپولیس موافقت کرده اند.

وی افزود: برای سال بعد حتما باید به طور قطع مالکیت  استقلال و پرسپولیس حل شود اگر به غیر از این باشد قطعا به مشکل می‌خوریم.