اجرای یک نمایش در سواحل مکزیک باعث بروز حادثه‌ای وحشتناک شد. مردی که سر خود را در دهان یک تمساح قرار داد، مورد حمله این جانور قرار گرفت.لحظه حمله خونین تمساح و خوردن سر این مرد حین نمایش خیابانی + فیلم