تصاویری از ترافیک شتر سواری و سیل توریست در استان Gansu کشور چین را مشاهده می کنید.تصاویری از ترافیک سنگین شتر سواری در چین! + فیلم