رئیس سازمان امور مالیاتی گفت : نمی‌دانم چقدر مالیات می‌دهم و ناراحت هم نمی شوم بابت مبلغی که هر ماه به عنوان یک کارمند از حقوقم کسر می شود. باید بپذیریم که کشور را با مالیات اداره کنیم. ✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید. [کل: ۰ میانگین: […]

رییس سازمان امور مالیاتی چقدر مالیات می‌دهد؟! + فیلم

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت : نمی‌دانم چقدر مالیات می‌دهم و ناراحت هم نمی شوم بابت مبلغی که هر ماه به عنوان یک کارمند از حقوقم کسر می شود. باید بپذیریم که کشور را با مالیات اداره کنیم.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]