ورود ۷۰ هواپیما به ناوگان هوایی تا پایان سال
ورود ۷۰ هواپیما به ناوگان هوایی تا پایان سال

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه در حال حاضر ۱۸۰ فروند هواپیمای عملیاتی داریم، گفت: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا پایان امسال این عدد به ۲۵۰ فروند هواپیمای فعال و عملیاتی برسد.