نمی‌خواهیم وارد دعوا با راه آهن شویم
نمی‌خواهیم وارد دعوا با راه آهن شویم

بختیاری، مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا گفت: تقاضای شرکت راه آهن برای رفع اشکالات تهویه قطارها را حل کرده ایم و نمی‌خواهیم وارد دعوا با راه آهن شویم.

به گزارش بازار، ناصر بختیاری گفت: مشکل تهویه واگن‌ها را برطرف کرده و به راه آهن تحویل دادیم و با وجود اینکه در این ایام، سیر با تایید راه آهن صورت گرفته منتهی مجددا درخواست دیگری داشتند که در حال انجام هستیم.

وی با بیان اینکه یک بار مجوز سیر واگن‌ها را از راه آهن گرفته ایم بیان کرد: نمی‌خواهیم وارد دعوا با راه آهن شویم. راه آهن یک بار واگن‌ها را تحویل گرفته و سیر هم داشته منتهی راه آهن به دنبال افزایش کیفیت است.

بختیاری با بیان اینکه مشکل واگن‌ها صرفا عملکرد تهویه هاست بیان کرد: به دلیل مشکل تهویه، برخی واگن‌ها از سیر خارج شدند که آن را برطرف کردیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا حدود زمانی برای بازگشت قطارهای حومه‌ای لغو شده مشخص شده است گفت: شما از راه آهن پیگیری کنید تا ببینید چه زمانی باز می‌گردد.

مدیرعامل رجا در پاسخ به این سوال که خواسته جدید راه آهن از شرکت حمل و نقل ریلی رجا چیست گفت: این سوال را هم از راه آهن بپرسید، معتقدیم این بحث‌ها برای مردم فایده‌ای ندارد. یک ماه پیش گفتند مشکل تهویه‌ها را رفع کنید که انجام دادیم و اسناد آن موجود است.