خرید رادار جدید هواشناسی برای پیش بینی‌های دقیق‌تر
خرید رادار جدید هواشناسی برای پیش بینی‌های دقیق‌تر

تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی از خرید رادار جدید برای پیش بینی‌های دقیق‌تر خبر داد.