پیش بینی مهم / بیت کوین مرز ۳۰ هزار دلار را رد می‌کند؟
پیش بینی مهم / بیت کوین مرز ۳۰ هزار دلار را رد می‌کند؟

در پایان ماه آگوست، قیمت بیت کوین شاهد افزایش لحظه‌ای ۱۰ درصدی بود و به نظر می‌رسید رالی بازیابی آغاز شده است. با این حال، این حرکت کوتاه‌مدت بود و قیمت به سرعت به حمایت ۲۵،۵۰۰ دلاری عقب‌نشینی کرد و دوباره وارد فاز تثبیت شد. با این حال، تجزیه و تحلیل نمودار بیت کوین، از احتمال شروع رالی بهبود جدیدی خبر می‌دهد.

در پایان ماه آگوست، قیمت بیت کوین شاهد افزایش لحظه‌ای ۱۰ درصدی بود و به نظر می‌رسید رالی بازیابی آغاز شده است. با این حال، این حرکت کوتاه‌مدت بود و قیمت به سرعت به حمایت ۲۵،۵۰۰ دلاری عقب‌نشینی کرد و دوباره وارد فاز تثبیت شد. با این حال، تجزیه و تحلیل نمودار بیت کوین، از احتمال شروع رالی بهبود جدیدی خبر می‌دهد.


اقتصاد

پیش بینی مهم / بیت کوین مرز ۳۰ هزار دلار را رد می‌کند؟