فرودگاه امام(ره) تا دی ماه به پنجره واحد می پیوندد
فرودگاه امام(ره) تا دی ماه به پنجره واحد می پیوندد

معاون بهره برداری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی گفت: با آماده سازی زیر ساخت‌های دو خدمت شهر فرودگاهی امام خمینی در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، این خدمات تا پایان دی ماه در پنجره واحد عرضه می‌شود.

به گزارش بازار، محمدرضا فردی معاون بهره برداری شهر فرودگاهی امام خمینی با اشاره به اینکه بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده بودند تا یک سوم خدمات پرکاربردشان را در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند بار گذاری کنند گفت: بر اساس این ابلاغیه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی، ۴ خدمت را شناسایی و در نامه‌ای به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کرد.

وی افزود: این سازمان از این ۴ خدمت، دو خدمت را قابل ارائه در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند شناسایی و اعلام کرد و برنامه اجرایی این دو خدمت در نامه‌ای به معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی ارسال شد و همزمان کار زیرساختی برای ارائه این دو خدمت در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند آغاز شده که تا پایان دی ماه ارائه می‌شود.