بیشترین حوادث شغلی در بخش ساختمان روی می‌دهد / ۹۵ درصد حادثه دیدگان مرد هستند
بیشترین حوادث شغلی در بخش ساختمان روی می‌دهد / ۹۵ درصد حادثه دیدگان مرد هستند

مطابق آمار تأمین اجتماعی درسال۱۴۰۱ حدود ۳۸۷۳۴ نفر دچارحادثه شغلی شدند,از کل حادثه دیدگان گزارش شده توسط این سازمان ۹۴.۸ درصد (۳۶۷۱۹ نفر) مرد و ۵.۲ درصد (۲۰۱۵ نفر) زن می باشند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،برخی آمارها در کشور حکایت از این دارد که اگر تعداد کل کارگران در کشور را حدود ۲۰میلیون شاغل در نظر بگیریم حدود ۲ میلیون نفر کارگرانی هستند که در قسمت ساختمان کار می‌کنند. وقتی تعداد کارگران ساختمانی را به نسبت کل کارگران کشور در نظر می‌گیریم، متوجه این موضوع می‌شویم که در بالاترین آمار، کارگران ساختمانی نهایتا ۱۰درصد از جمعیت کارگری کشور را شامل می‌شوند. اما مطابق آمارها متأسفانه ۵۰درصد از کل حوادث کار کشور به این قشر زحمت کش و ضعیف جامعه اختصاص دارد.

اطلاعات مندرج در آمارهای وزارت کار بیانگر این است که براساس آمار سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ از کل بیمه شدگان در معرض حادثه شغلی ۳۸۷۳۴ نفر دچار حادثه شغلی شده اند که این تعداد نسبت به سال۱۴۰۰ حدود ۱۵٫۶ درصد کاهش داشته است.

 از تعداد ۳۸۷۳۴ نفر حادثه دیدده شغلی حدود ۴۵۵ مورد آن منجر به فوت و ۳۶ مورد آن منجر به از کار افتادگی کلی شده است. از کل حادثه دیدگان گزاش شده توسط این سازمان ۹۴٫۸ درصد (۳۶۷۱۹ نفر) مرد و ۵٫۲ درصد (۲۰۱۵ نفر) زن می باشند.

 طبق آمار سازمان پزشکی قانونی در سال۱۴۰۱ حدود ۲۶۰۷۴ مورد از معاینات پزشکی مربوط به معاینات مصدومین ناشی از حوادث کار بوده است. این تعداد نسبت به سال ۱۴۰۰ دارای کاهش ۷٫۳ درصدی بوده است. از کل معاینات مصدومین ناشی از حوادث کار ارجاعی به مراکز پزشکی حدود ۹۵٫۰ درصد مربوط به مردان و ۵٫۰ درصد مربوط به زنان بوده است. همچنین تعداد متوفیان حوادث شغلی گزارش شده توسط این سازمان ۱۹۰۰نفر بوده  است.

بنابر این گزارش ,با توجه به بازرسی های انجام گرفته در کارگاه های مشمول قانون کار توسط بازرسان کل وزارت کار در سال ۱۴۰۱ تعداد آسیب های شغلی ثبت شده مشمولین قانون کار(براساس آمار مقدماتی) ۷۹۵۰نفر حادثه بوده است که نسبت به سال قبل (۸۹۳۱نفر-حادثه) دارای کاهش ۱۱٫۰ درصدی بوده است. از کل آسیب های شغلی ۷۱۱ مورد منجر به فوت شده است. در بین فعالیت های اقتصادی فعالیت “ساختمان” بیشترین سهم آسیب های شغلی منجر به فوت را داشته است.

درسال ۱۴۰۱ تعداد بازرسی های انجام شده در کارگاه ها در کل کشور۴۱۶۹۸۳مورد بوده است که از این تعداد ۲۶۳۹۶۶ مورد بازرسی ادواری و ۱۵۳۰۱۷ مورد بازرسی موردی بوده است. همچنین تعداد بازرسان کار ۸۵۲نفر بوده است که نسبت به سال تغییری نداشته است. از این تعداد ۸۶٫۹ درصد مرد و ۱۳٫۱ درصد زن می باشد. تعداد کارگاه های بازرسی شده ۳۸۶۳۳۲  کارگاه بوده  که بیشترین تعداد آن به ترتیب مربوط به فعالیت های “صنعت” و”سایر فعالیت های خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی” و”ساختمان” بوده است.

 انتهای پیام/