هشدار / زنگ خطر بازار ارزهای دیجیتال به صدا درآمد!
هشدار / زنگ خطر بازار ارزهای دیجیتال به صدا درآمد!

یکی از علائمی که می‌توان برای معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال به عنوان یک نکته قابل توجه در نظر گرفت، فعالیت‌ها و تراکنش‌های یک نهنگ بزرگ اتریوم (ETH) است. این نهنگ در زمانی که اتریوم در بازه هفتگی ۳ درصد افزایش را به ثبت رساند، دارایی‌های خود را انتقال داد. آیا این انتقال به معنای پیش‌بینی کاهش قیمت برای اتریوم در آینده خواهد بود؟

یکی از علائمی که می‌توان برای معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال به عنوان یک نکته قابل توجه در نظر گرفت، فعالیت‌ها و تراکنش‌های یک نهنگ بزرگ اتریوم (ETH) است. این نهنگ در زمانی که اتریوم در بازه هفتگی ۳ درصد افزایش را به ثبت رساند، دارایی‌های خود را انتقال داد. آیا این انتقال به معنای پیش‌بینی کاهش قیمت برای اتریوم در آینده خواهد بود؟


اقتصاد

هشدار / زنگ خطر بازار ارزهای دیجیتال به صدا درآمد!