شهرگشایی زمینی یا هوایی؟
شهرگشایی زمینی یا هوایی؟

دو رویکرد کلی در نظام شهرسازی در حوزه توسعه شهرها وجود دارد.

رویکرد اول مدافع توسعه افقی شهرها است. مدافعان این رویکرد تصور می‌‎کنند از مسیر توسعه افقی شهرها، کیفیت زندگی ارتقا پیدا می کند. اما در رویکرد دوم، شهرسازان با توسعه عمودی شهرها موافق هستند. این رویکرد مدافع انبوه‌سازی و استفاده از فضاهای موجود در شهر است چراکه طرفداران آن معتقدند این مسیر توسعه هم برای مردم اقتصادی‌تر است و هم به نفع اقتصاد شهرها در بلندمدت خواهد بود.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]