یک سوال از وزیر آموزش و پرورش درباره رتبه بندی معلمان
یک سوال از وزیر آموزش و پرورش درباره رتبه بندی معلمان

وزیر آموزش و پرورش گفت اعتراض به رتبه بندی معلمان در مرحله رسیدگی قرار دارد.

به گزارش نبض بازار، صحرایی وزیر آموزش و پرورش گفت: رتبه بندی معلمان در مرحله رسیدگی به اعتراضات است و در سطح مناطق هم کارشان بالا رفته است. در رسیدگی به اعتراضات باید یک پله بالاتر بررسی شود، اگر کسی رتبه شهرستانی یک و دو دارد، در مرحله اعتراض، باید کشوری پیگیری شود. کار در حال انجام است و از وعده خودمان عقب نیستیم.