آخرین خبر از تغییرات حقوق کارگران + جدول حقوق بازنشستگان و دستمزد ۱۴۰۲
آخرین خبر از تغییرات حقوق کارگران + جدول حقوق بازنشستگان و دستمزد ۱۴۰۲

پس از جلسات مداوم و ساعت‌ها مذاکره در نهایت حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شد و حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ توسط شورای عالی کار به شرح زیر اعلام شده است.

به گزارش نبض بازار، پس از جلسات مداوم و ساعتها مذاکره در نهایت آخرین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید. 

حقوق بازنشستگان در ایران بر اساس قوانین و مقرراتی تعیین می‌شود که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله طبقه بازنشستگان، نوع شغل و زمان خدمت است. در ایران، بازنشستگان به دو دسته عمومی و ویژه تقسیم می‌شوند.به طور کلی، حقوق بازنشستگان شامل حقوق پایه، بیمه‌های اجتماعی، بیمه تکمیلی، روزهای تعطیل و تعطیلات سالانه، یارانه‌ها و منافع دیگر است. همچنین، سازمان تامین اجتماعی در صورت لزوم می‌تواند تغییراتی در حقوق بازنشستگان اعمال کند.یکی از عوامل مهم در تعیین حقوق بازنشستگان، سابقه کاری آنهاست. سال‌های کاری فرد در سازمان یا شرکتی که در آن کار می‌کرده است، به عنوان یک شاخص مهم برای محاسبه حقوق بازنشستگی استفاده می‌شود. در ایران، برای محاسبه حقوق بازنشستگان از یک فرمول استاندارد استفاده می‌شود که نرخی از حقوق ماهانه و سابقه کار را در نظر می‌گیرد.

پس از جلسات مداوم و ساعتها مذاکره در نهایت حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شد. آخرین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۷ درصدی به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسید.

در ادامه حق بن کارگریان رقم ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان و حق مسکن به رقم ۹۰۰,۰۰۰تومان تصویب شد. در سال ۱۴۰۱ مبلغ بن خواروبار ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان بود.​

نرخ حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ مطابق با آخرین اخبار اعلام شده به شرح زیر است:
جدول مقایسه حداقل حقوق (حقوق پایه) در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲
ردیف شرح سال ۱۴۰۱(ریال) سال ۱۴۰۲(ریال) درصد افزایش
۱ حداقل دستمزد روزانه ۱,۳۹۳,۲۵۰ ۱,۷۶۹,۴۲۸ ۲۷%
۲ حداقل دستمزد ماهیانه ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ۵۳,۰۸۲,۸۴۰ ۲۷%
۳ حق مسکن ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸.۴۶%
۴ حق بن نقدی ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹.۴۱%
۵ حق اولاد (یک فرزند ) ۴,۱۷۹,۷۵۰ ۵,۳۰۸,۲۸۴ ۲۷%
۶ پایه سنوات ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰%
۷ دریافتی ماهانه ۳۰ روز بدون فرزند ۵۶,۷۹۷,۵۰۰ ۷۳,۰۸۲,۸۴۰
۸ دریافتی ماهانه ۳۰ روز با ۱ فرزند ۶۳,۰۷۷,۲۵۰ ۷۸,۳۹۱,۱۲۴
۹ دریافتی ۳۰ روز با ۲ فرزند ۶۷,۲۵۷,۰۰۰ ۸۳,۶۹۹,۴۰۸
جدول حداقل حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ برای کارگران با کمتر از ۱ سال سابقه کار (بدون سابقه):
عنوان ماه ۳۰ روزه ماه ۳۱ روزه
حقوق پایه ساعتی ۲۴۱.۳۹۵ ۲۴۱.۳۹۵
حقوق پایه روزانه ۱.۷۶۹.۴۲۸ ۱.۷۶۹.۴۲۸
حقوق پایه ماهیانه ۵۳۰.۰۸۲.۸۴۰ ۵۴.۸۵۲.۲۶۸
حق مسکن ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
پایه سنوات -۰- -۰-
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (حق بن) ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
حق اولاد( به ازای هر فرزند) ۵.۳۰۸.۲۸۴ ۵.۳۰۸.۲۸۴
حق بیمه سهم کارگر ۵.۱۱۵.۷۹۹ ۵.۲۳۹.۶۵۹
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه ۷۳.۲۷۵.۳۲۵ ۷۴.۹۲۰.۸۹۳
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه ۶۷.۹۶۷.۰۴۱ ۶۹.۶۱۲.۶۰۹
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه ۶۹.۹۲۰.۰۴۱ ۷۱.۶۳۰.۷۰۹
فوق العاده اضافه کاری ( به ازای هر ساعت) ۳۳۷.۹۵۴ ۳۳۷.۹۵۴
فوق العاده نوبت کاری صبح عصر(۱۰%) ۵.۳۰۸.۲۸۴ ۵.۴۸۵.۲۲۷
فوق العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) ۷.۹۶۲.۴۲۶ ۸.۲۲۷.۸۴۰
فوق العاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%) ۱۱.۹۴۳.۶۳۹ ۱۲.۳۴۱.۷۶۰
بخشنامه حقوق و دستمزد ۱۴۰۲

بخشنامه افزایش حقوق کارمندان
جدول حداقل حقوق و دستمزد برای کارگران ۱۴۰۲ با یک سال سابقه کار:
عنوان ماه ۳۰ روزه ماه ۳۱ روزه
حقوق پایه ساعتی ۲۴۱.۳۹۵ ۲۴۱.۳۹۵
حقوق پایه روزانه ۱.۷۶۹.۴۲۸ ۱.۷۶۹.۴۲۸
حقوق پایه ماهیانه ۵۳۰.۰۸۲.۸۴۰ ۵۴.۸۵۲.۲۶۸
حق مسکن ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
پایه سنوات ۲.۱۰۰.۰۰۰ ۲.۱۷۰.۰۰۰
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (حق بن) ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
حق اولاد( به ازای هر فرزند) ۵.۳۰۸.۲۸۴ ۵.۳۰۸.۲۸۴
حق بیمه سهم کارگر ۵.۲۶۲.۷۹۹ ۵.۳۹۱.۵۵۹
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه ۷۵.۲۲۸.۳۲۵ ۷۶.۹۳۸.۹۹۳
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه ۸۰.۵۳۶.۶۰۹ ۸۲.۲۴۷.۲۷۷
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه ۶۹.۹۲۰.۰۴۱ ۷۱.۶۳۰.۷۰۹
فوق العاده اضافه کاری ( به ازای هر ساعت) ۳۵۱.۳۲۳ ۳۵۱.۳۲۳
فوق العاده نوبت کاری صبح عصر(۱۰%) ۵.۵۱۸.۲۸۴ ۵.۷۰۲.۲۲۷
فوق العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%) ۸.۲۷۷.۴۲۶ ۸.۵۵۳.۳۴۰
فوق العاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%) ۱۲.۴۱۶.۱۳۹ ۱۲.۸۳۰.۰۱۰

نکات مهم :

حق اولاد به افرادی تعلق میگیرد که حداقل ۷۲۰ روز سابقه کار داشته باشند.
مبلغ پایه سنوات روزانه ۱۴۰۲، ۷ هزارتومان به ازای هر روز است و به افرادی تعلق میگیرد که بیشتر از یک سال سابقه کار داشته باشند./مکتوب نامه

جدول افزایش حقوق برای سایر سطوح مزدی ۱۴۰۲:

برای سایر سطوح مزدی ( افرادی که حداقل حقوق نمیگیرند). فرمول محاسبه حقوق و دستمزد و همینطور جدول حقوق و دستمزد به شرح زیر است:

فرمول محاسبه حقوق و دستمزد سایر سطوح مزدی:

افزایش ۲۱ درصدی نسبت به مزد (مزد پایه+ پایه سنوات) سال قبل+ ثابت ریالی
شرح روزانه ماهیانه ۳۰ روز ماهیانه ۳۱ روز
ثابت ریالی سایر سطوح ۸۳.۵۹۶ ۲.۵۰۷.۸۸۰ ۲.۵۹۱.۴۷۶

حق بیمه ۱۴۰۲ چقدر است؟

حق بیمه که ۲۳% آن بر عهده کارفرما و ۷% آن بر عهده کارگر است در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

حقوق حق بیمه کارگری ۱۴۰۲ چقدر است؟
عنوان: شش ماه اول: شش ماه دوم :
دستمزد روزانه ۱۴۰۲: ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال
تعداد روزهای ماه ۳۱
جمع دستمزد ماهانه: ۵۴.۸۵۲.۲۶۸ ریال
مزایا ماهانه بن کارگری: ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
حق مسکن: ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال
جمع دستمزد و مزایای مشمول: ۷۴.۸۵۲.۲۶۸ ۷۳.۰۸۲.۸۴۰
۲۳ درصد سهم کارفرما ۱۷.۲۱۶.۰۲۲ ۱۶.۸۰۹.۰۵۳
۷ درصد سهم کارگر ۵.۲۳۹.۶۵۹ ۵.۱۱۵.۷۹۹
مجموع حق بیمه ۲۲.۴۵۵.۶۸۰ ۲۱.۹۲۴.۸۵۲

افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

در سال ۱۴۰۲، افزایش حقوق بازنشستگانف وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری و سایر صندوق های بارنشستگی به میزان ۲۰% است. حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران پس از اعمال این افزایش نباید کمتر از مبلغ ۶.۳۰۰.۰۰۰ باشد. بدین صورت میتوان گفت که حداقل حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲، مبلغ شش میلیون و سیصد هزارتومان خواهد بود.

مالیات بر حقوق در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

میزان مالیات بر درآمد برای کارمندان و کارگران یکسان است و مطابق با درآمد آن ها می باشد. در سال ۱۴۰۲ افرادی که تا سقف ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند از پرداخت مالیات بر حقوق معاف هستند و افرادی که بیشتر از ۱۰ میلیون تومان حقوق میگیرند، نرخ مالیات بر حقوق آن ها متناسب با حقوق دریافتی آن ها به شرح زیر است:
درآمد ماهیانه درصد مالیات سالیانه
۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان ۱۰%
۱۴ تا ۲۳ میلیون تومان ۱۵%
۲۳ تا ۳۴ میلیون تومان ۲۰%
۳۴ تا ۵۵ میلیون تومان ۳۰%

فرمول محاسبه حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲

در صورتی که تمایل به محاسبه حقوق و دستمزد، اضافه کاری، حق سنوات و حق بیمه خود را دارید با استفاده از جدول زیر و فرمول های نوشته شده میتوانید به صورت شخصی، مبلغ مورد نظرتان را محاسبه کنید.

شرح فرمول محاسبه

دستمزد برای هر ساعت کار مزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳
اضافه کاری (دستمزد هر ساعت کار) x 1/4 x (تعداد ساعات اضافه‌کاری)
دستمزد شب کاری (دستمزد هر ساعت کار) x 0/35 x (تعداد ساعات شب‌کاری(
دستمزد روزهای جمعه (دستمزد هر ساعت کار) x 0/4 x (تعداد ساعات کار در روز جمعه)
عیدی و پاداش (سابقه کار به سال) x (دو برابر آخرین حقوق ماهانه(
حق سنوات ماهیانه ( x 2.5سابقه کار به ماه) x (مزد روزانه کارگر)
مبلغ هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۲ چقدر است؟

مبلغ اضافه کاری برای کارگران بدون سابقه کار در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۳۳۷.۹۵۴ ریال به ازای هر ساعت است. توجه داشته باشید که کارفرما میتواند مبلغی بیشتر نیز به ازای هر ساعت اضافه کار و همینطور متناسب با سابقه کار نیرو، به او پرداخت کند.
مبلغ هر ساعت شب کاری در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

مبلغ شب کاری ۱۴۰۲ برای کارگرانی که سابقه کار ندارند، ۹۴.۴۹۹ ریال به ازای هر ساعت است. کارفرما میتواند مبلغی بیشتر نیز به ازای هر ساعت شب کاری و همینطور متناسب با سابقه کار نیرو، به او پرداخت کند.

نظر شما درمورد آخرین تغییرات و رقم حقوق و دستمزد چیست؟ آیا این افزایش حقوق و دستمزد را برای خود کافی میدانید؟ نظر خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید تا پیرامون درآمدها و حقوق و دستمزد امسال با هم گفت و گو کنیم./اندیشه معاصر

جدول تعداد تعطیلات رسمی و ساعات موظفی ۱۴۰۲

در جدول زیر تعداد تعطبلات رسمی ۱۴۰۲ و محموع ساعات و روزهای موظفی در هر ماه را برای شما آماده کرده ایم.
ماه روزهای ماه تعطیلات رسمی روزهای جمعه ساعات موظفی روزهای موظفی
فروردین ۳۱ ۶ ۴ ۱۵۴ ۲۱
اردیبهشت ۳۱ ۴ ۵ ۱۶۱ ۲۲
خرداد ۳۱ ۲ ۴ ۱۸۳ ۲۵
تیر ۳۱ ۱ ۵ ۱۸۳ ۲۵
مرداد ۳۱ ۱ ۴ ۱۹۱ ۲۶
شهریور ۳۱ ۳ ۵ ۱۶۹ ۲۳
مهر ۳۰ ۲ ۴ ۱۷۶ ۲۴
آبان ۳۰ ۰ ۴ ۱۹۱ ۲۶
آذر ۳۰ ۱ ۴ ۱۸۳ ۲۵
دی ۳۰ ۰ ۵ ۱۸۳ ۲۵
بهمن ۳۰ ۳ ۴ ۱۶۹ ۲۳
اسفند ۲۹ ۲ ۴ ۱۶۹ ۲۳

حقوق سربازان در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

مطابق با تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق دریافتی سربازان در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی به میزان ۶۰% حداقل دریافتی پایور افزایش و ۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان خواهد بود.
حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی به میزان ۶۵% حداقل دریافتی پایور افزایش و ۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان خواهد بود
حداقل حقوق سربازان متاهل بدون فرزند به میزان ۹۰% حداقل دریافتی پایور افزایش و ۷.۲۰۰.۰۰۰ تومان خواهد بود.

توجه داشته باشید که با توجه به درجه، میزان تحصیلات و تعداد فرزند رقم حقوق سربازان توسط نیروهای کل مسلح تعیین خواهد شد و رقم هایی که در بالا ذکر کردیم، حداقل حقوق سربازان است.

حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

مطابق با اعلام وزارت کار حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۷.۹۲۰.۰۰۰ هزار تومان است.
حق سنوات چگونه محاسبه میشود؟

برای محاسبه حق سنوات ماهیانه میتوانید به آسانی از فرمول زیر استفاده کنید:

( x 2.5سابقه کار به ماه) x (مزد روزانه کارگر)
آیا حق مسکن مشمول پرداخت حق بیمه است؟

بله. حق مسکن نیز جزو مزایای دریافتی است که هنگام محاسبه حق بیمه در نظر گرفته و محاسبه میشود.

آخرین اخبار حقوق و دستمزد ۱۴۰۲

افزایش مجدد حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ ( ۵ شهریور ۱۴۰۲)

حسین حاجی دلیگانی عضو هیئت رییسه مجلس با توجه به محدودیت های افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ گفت: علی رغم تلاش های دولت برای مهار تورم، به نظر میرسد ترمیم افزایش حقوق برای سال ۱۴۰۲ ضروری است. او در ادامه گفت: طالبات عمومی نیز بر افزایش وترمیم حقوق کارمندان، کارگران بیمه شده تامین اجتماعی و همچنین مجموعه های نظامی و انتظامی در نیمه دوم سال تاکید دارد بر این اساس در صورت تامین منابع امکان افزایش مجدد حقوقها در نیمه دوم سال دور از انتظار نیست. در مهرماه سال گذشته نیز افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد در هیئت دولت تصویب و با حمایت مجلس در ۶ماهه دوم سال اجرایی شد.

آیا حقوق و دستمزد کارگران مجددا افزایش مییابد؟

افزایش دوباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ چند وقتی است که مورد بحث قرار گرفته بود اما علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار طی مصاحبه ای اعلام کرد که مطابق با ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد متناسب با نرخ تورم و رقم معیشت برای یک خانوار ۳.۳ نفره تعیین میشود. او در ادامه درباره درخواست کارگران مبنی بر افزایش حقوق مجدد در سال ۱۴۰۲ گفت که مطابق با قانون، شورای عالی کار حقوق و دستمزد را تنها یکبار اعلام میکند.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]