آخرین خبر درباره مستمری و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی آبان ۱۴۰۲
آخرین خبر درباره مستمری و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی آبان ۱۴۰۲

آخرین خبر از سازمان تامین اجتماعی درباره پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۲ بازنشستگان کارگری منتشر شد.

به گزارش نبض بازار، آخرین اطلاعات از زمان پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی منتشر شده است.

بازنشستگان انتظار دارند این ماه پرداخت‌ها به ترتیب جدول باشد و در روز‌های پایانی با تاخیر مواجه نشود.

واریز حقوق بازنشستگان از روز شنبه ۲۰ آبان ماه و براساس حروف الفبا آغاز شد و حقوق بازنشستگان تا ۲۰ آبان ماه به طور کامل واریز می‌شوداز آنجایی که وزیر کار گفته است این هفته درباره افزایش حقوق کارگران اطلاع رسانی خواهد کرد و افزایش حقوق کارگران طبق قانون کار به طور مستقیم بر روی افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تاثیر دارد باید دید حقوق آبان با تغییری همراه خواهد بود یا خیر؟

جدول تاریخ واریز حقوق آبان بازنشستگان۱۴۰۲حرف تاریخ پرداخت بانک صادرات ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

 • آ – الف ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ط ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
 • حروف (ب) تا (ش) شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ظ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • حروف (ص) تا (ی) شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ خ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • ب ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ گ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • پ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • ت ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ و ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • ث ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ه ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • چ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ غ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • ج ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • ژ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ذ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • ص ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ک ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • ض ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ د ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • ز ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ش ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • ف ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ع ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • ح ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ن ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • ق ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ م ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • س ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ بنیاد شهید ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • ر ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ همکاران بازنشسته ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 • بانک ملی ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
 • بانک ملت ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
 • بانک تجارت ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
 • پست بانک ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
 • بانک سپه ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
 • بانک کشاورزی ۱۴۰۲/۰۸/۲۹