روزی ۶۰ تا ۷۰ جراحی چاقی داریم
روزی ۶۰ تا ۷۰ جراحی چاقی داریم

پازوکی گفت: روزانه ۶۰ تا ۷۰ بیمار جهت درمان چاقی مراجعه می‌کنند و در حال خدمات رسانی هستیم. همچنین بیماران عراقی، کشورهای حاشیه خلیج فارس و بیماران ایرانی هم در این حوزه در حال دریافت خدمات هستند. ۷۰ هزار بیمار در این سامانه جراحی چاقی ثبت اطلاعات شده‌اند

اختصاصی گسترش‌نیوز؛

پازوکی گفت: روزانه ۶۰ تا ۷۰ بیمار جهت درمان چاقی مراجعه می‌کنند و در حال خدمات رسانی هستیم. همچنین بیماران عراقی، کشورهای حاشیه خلیج فارس و بیماران ایرانی هم در این حوزه در حال دریافت خدمات هستند. ۷۰ هزار بیمار در این سامانه جراحی چاقی ثبت اطلاعات شده‌اند


سلامت

روزی ۶۰ تا ۷۰ جراحی چاقی داریم