باشگاه پرسپولیس یک تخته فرش به رونالدو هدیه داد.هدیه ویژه باشگاه پرسپولیس به رونالدو + فیلم