آدرین، کودک مشتاق دیدار رونالدو سرانجام توانست CR۷ را از نزدیک ببیند.رونالدو آرزوی یک کودک ایرانی را برآورده کرد + فیلم