سید حسین حسینی پس از تمدید قرارداد با آبی پوشان از سوی هواداران استقلال مورد تشویق قرار گرفت.واکنش سریع چند هوادار به تمدید قرارداد حسینی با استقلال پشت در باشگاه + فیلم