مانع وصولی هدف مقدس در مسکن
مانع وصولی هدف مقدس در مسکن

قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاه ویژه ای به خانه دار شدن مردم دارد اما در ۴۰ سال گذشته شاخص دسترسی مردم به مسکن وضعیت قابل دفاعی ندارد. چرا؟ آیا مسوولان به این اصول باور ندارند؟

منوچهر خواجه دلوئی که تجربه سه دهه کار در وزارت مسکن را دارد معتقد است: اعتقادات مسوولان در این ۴۰ سال شدت و ضعف داشته است اما این اصول را به عنوان یک باور پذیرفته‌اند.