در حال حاضر آمریکا، چین، روسیه و قزاقستان بیشترین سهم از نرخ هش جهانی بیت‌کوین را دارند.

در حال حاضر آمریکا، چین، روسیه و قزاقستان بیشترین سهم از نرخ هش جهانی بیت‌کوین را دارند.

اما سیاست‌های جدید امارات این کشور را در معرض تبدیل شدن به مرکز استخراج بیت‌کوین در خاورمیانه قرار داده است.

اما این سیاست‌ها چیست و چگونه موثر واقع می‌شود؟