فوری: مدارس این شهرها درپی خطر زلزله تعطیل شد/ جزئیات
فوری: مدارس این شهرها درپی خطر زلزله تعطیل شد/ جزئیات

اطلاعات آنلاین نوشت: درپی وقوع زلزله در استان خراسان رضوی مدارس برخی از شهرهای این استان تعطیل شدند.