به گزارش اقتصاد آنلاین، قیمت جدید دام زنده در میادین اعلام شد بر این اساس هر کیلو گوسفند کشتار در بازار تهران و اصفهان از ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد. گوسفند زنده پرواری در بازار مشهد ۱۸۵ هزار تومان تا ۱۹۲ هزار تومان در هر کیلو معامله می شود.  همچنین قیمت گوسفند زنده […]

به گزارش اقتصاد آنلاین، قیمت جدید دام زنده در میادین اعلام شد بر این اساس هر کیلو گوسفند کشتار در بازار تهران و اصفهان از ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد. گوسفند زنده پرواری در بازار مشهد ۱۸۵ هزار تومان تا ۱۹۲ هزار تومان در هر کیلو معامله می شود. 

همچنین قیمت گوسفند زنده در بازار همدان حداقل ۱۸۵ هزار تومان است حداکثر قیمت در این بازار ۲۰۵ هزار تومان است.

قیمت گوساله زنده هم در بازار تهران بین ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان قیمت دارد. قیمت هر کیلو گوساله زنده در بازار هم از ۲۰۵ تا ۲۱۰ هزار تومان متغییر است. 

همچنین در بازار چهار و محال بختیاری قیمت هر کیلو گوساله زنده ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان است.

لازم به ذکر است قیمت های اعلام شده برای دام پرواری کشتار است و ممکن است دام های دیگر قیمتی ارزان تر از این مقدارها داشته باشند. 

ستان / نام محصول گوسفند گوساله میانگین
حداقل حداکثر حداقل حداکثر
تهران ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰
اصفهان ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۸۷۵,۰۰۰
خراسان رضوی ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۹۲۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۸۸۰,۰۰۰
فارس ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۲۵,۰۰۰
همدان ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۰۳۷,۵۰۰
قم ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۰۲۵,۰۰۰
مرکزی ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۸۰,۰۰۰ ۲,۰۰۲,۵۰۰
چهارمحال بختیاری ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
میانگین ۱,۹۲۸,۱۲۵ ۱,۹۷۰,۶۲۵ ۱,۹۴۹,۳۷۵
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]