تصاویر منتشر شده توسط نیرو‌های مسلح اوکراین در روز شنبه، نبرد بامداد تا صبح توسط گروه‌های تهاجمی گردان ۱ مکانیزه تیپ ۳ تهاجمی را نشان می‌دهد که روس‌ها را در مسیر باخموت از گودال‌های خود بیرون می‌کشند. ستاد کل اوکراین گزارش داد که نیرو‌های این کشور به عملیات تهاجمی خود در جنوب باخموت ادامه دادند. ستاد کل اوکراین گزارش داد که نیرو‌های اوکراینی در جهت نوودانیلیوکا-نوووپوکروپیوکا، در جنوب اوریخیف، در استان زاپوریژژیا پیشروی داشته‌اند.جنگ شدید در باخموت از دید دوربین روی بدن یک نظامی اوکراینی + فیلم