رسانه‌های عراقی از دیدار «فؤاد حسین» وزیر خارجهٔ عراق با «حسین امیرعبداللهیان» وزیر خارجهٔ ایران در حاشیهٔ نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر دادند. وزیر خارجهٔ عراق در این دیدار به همتای ایرانی خود اطمینان داد که هیچ تهدیدی ازسوی اراضی عراق و منطقهٔ کردستان، علیه ایران وجود ندارد.فؤاد حسین خطاب به امیرعبداللهیان: هیچ تهدیدی ازسوی عراق علیه ایران صورت نمی‌گیرد