در حالی که دولت آمریکا تصویر و هویت برخى از این زندانیان را از رسانه‌ها پنهان مى‌کرد، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید عکس آنها را منتشر کرد.نخستین تصویر از زندانیان ایرانى – آمریکایى آزاد شده در راه بازگشت به آمریکا

نخستین تصویر از زندانیان ایرانى - آمریکایى آزاد شده در راه بازگشت به آمریکا