خبر مهم وزیر کار از ورشکستگی بزرگ/ بازنشستگان به خاک سیاه نشستند؟
خبر مهم وزیر کار از ورشکستگی بزرگ/ بازنشستگان به خاک سیاه نشستند؟

وزیر کار گفت: در حال حاضر ضریب پشتیبانی صندوق‌ها به شدت کاهش یافته و اگر با این روند پیش بروند، در آینده نزدیک صندوق‌ها قادر به پاسخگویی به ذینفعان نخواهند بود، بنابراین مجلس شورای اسلامی روز گذشته در مراحل پایانی رسیدگی به لایحه برنامه هفتم اصلاحاتی را انجام داد که از طریق رسانه‌ها به استحضار مردم رسید.

کارگران/ مسکن کارگران/ وزیر کار/سن بازنشستگی

وزیر کار گفت: در حال حاضر ضریب پشتیبانی صندوق‌ها به شدت کاهش یافته و اگر با این روند پیش بروند، در آینده نزدیک صندوق‌ها قادر به پاسخگویی به ذینفعان نخواهند بود، بنابراین مجلس شورای اسلامی روز گذشته در مراحل پایانی رسیدگی به لایحه برنامه هفتم اصلاحاتی را انجام داد که از طریق رسانه‌ها به استحضار مردم رسید.


اقتصاد

خبر مهم وزیر کار از ورشکستگی بزرگ/ بازنشستگان به خاک سیاه نشستند؟