یک استاد دانشگاه مطرح کرد: سلطه مافیای قدرت و ثروت در مسکن‌سازی شمال پایتخت
یک استاد دانشگاه مطرح کرد: سلطه مافیای قدرت و ثروت در مسکن‌سازی شمال پایتخت

عبد الحمید نقره کار رئیس مرکز تحقیقات وقطب علمی معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران معتقد است که هیچ راه علمی و منطقی جز توسعه افقی شهرها وجود ندارد به ویژه در شهری مانند تهران که این تراکم جمعیتی در مناطق شمالی به صورت غیرعلمی، غیرانسانی و ضد فرهنگ اسلامی فاقد حداقل خدمات عمومی […]

عبد الحمید نقره کار رئیس مرکز تحقیقات وقطب علمی معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران معتقد است که هیچ راه علمی و منطقی جز توسعه افقی شهرها وجود ندارد به ویژه در شهری مانند تهران که این تراکم جمعیتی در مناطق شمالی به صورت غیرعلمی، غیرانسانی و ضد فرهنگ اسلامی فاقد حداقل خدمات عمومی است و مافیای قدرت و ثروت در این مناق حاکم شده است.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]