روابط اقتصادی با چین در چه وضعیتی است؟
روابط اقتصادی با چین در چه وضعیتی است؟

در جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی آخرین وضعیت اجرای تصمیمات کمیسیون مشترک قبلی و روند اجرایی شدن تفاهمات و قراردادهای منعقد شده بین ایران و چین بررسی شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، پنجمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال جاری، روزیکشنبه مورخ یازدهم تیرماه به ریاست دکتر صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه و با حضور معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی عضو ستاد با دستور کار «بررسی آخرین وضعیت روابط اقتصادی با چین در چارچوب هجدهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی دو کشور» در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.

در این جلسه دکتر صفری ضمن اشاره به اهمیت برگزاری کمیسیون‌های مشترک و لزوم پیگیری تفاهمات و اجرایی‌سازی توافقات با کشورهای هدف در چهارچوب کمیسیون‌های مشترک بر همکاری میان دستگاه‌های اجرایی ذیربط جهت برگزاری هرچه موثرتر اجلاس کمیسیون مشترک ایران و چین تاکید کرد.

در ادامه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای تصمیمات کمیسیون مشترک قبلی و روند اجرایی شدن تفاهمات و قراردادهای منعقد شده توسط اعضا ارائه و مورد بررسی قرار گرفت همچنین در بخش دیگری از جلسه دستگاه‌های اجرایی پیرامون راهکارهای توسعه مناسبات میان دو کشور در چارچوب اجلاس آتی کمیسیون مشترک نقطه نظرات خود را ارائه کردند.