رو به روزگار بهتر برای تولید؛ دست های خسته پنجره می سازند | چراغ کارخانه ها با قرض و وام روشن است
رو به روزگار بهتر برای تولید؛ دست های خسته پنجره می سازند | چراغ کارخانه ها با قرض و وام روشن است

ساری- چرخ کارخانه ها با همت دست های پینه بسته ای می چرخد که عاشقانه کارشان را دوست دارند و چراغ تولید را با سرخی صورتشان، گرم نگه می دارند.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]