نشان دار شدن ۸۸۱ هزار نفر از بیماران صعب العلاج
نشان دار شدن ۸۸۱ هزار نفر از بیماران صعب العلاج

معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، از نشان دار شدن ۸۸۱ هزار بیمار خاص و صعب العلاج تأمین اجتماعی خبر داد.

معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، از نشان دار شدن ۸۸۱ هزار بیمار خاص و صعب العلاج تأمین اجتماعی خبر داد.


سلامت

نشان دار شدن ۸۸۱ هزار نفر از بیماران صعب العلاج