ابرستاره پرتغالی النصر در دیدار دوستانه با پاریس با یک هوادار هنگام ورود به بازی خوش و بش کرد که باعث شد این هوادار از شادی گریه کند.رونالدو اشک کودک هوادار را درآورد! + فیلم